JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022

Are you searching for JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022? JAMB Recommended books For Yoruba, Best Yoruba Textbook For JAMB?

JAMB Recommended Textbooks For Yoruba PDF? or have you been asking; What Is the Recommended Book for Yoruba 2022? JAMB Recommended Textbooks for Yoruba.

If Yes, then this post you are currently reading will benefit you as we are going to show you the JAMB Recommended Textbooks for Yoruba 2022/2023.

The Yoruba Recommended books are not compulsory, but are additional reading material should you wish to gain a deeper understanding of the unit.

JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022
JAMB Recommended books For Yoruba

JAMB Recommended Textbooks For Yoruba 2022

LANGUAGE
 1. Abíọ́dún, J. (1995). Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.

 2. Adéwọlé, L. O. (et al) (2000). Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE, Ìbàdàn: UP Plc.

 3. Awóbùlúyì, O. (1978). Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.

 4. Awóbùlúyì, O. (ed.) (1990). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.

 5. Awóbùlúyì, O. (2008). Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá, Akurẹ: Montem Paperback.

 6. Awóbùlúyì, O. (2013). Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Oṣogbo: Atman Ltd.

 7. Babalọlá, A. (ed.) (1991). Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman.

 8. Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.

 9. Bámgbóṣé, A. (1990). Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn.

 10. Mustapha, O. (ed.) (1988). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI – SSIII, Macmillian Publishers.

 11. Mustapha, O. (ed.) (1991). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.

 12. Ọdẹ́tókun, A. (et al) (2005). Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan Publishers.

 13. Owólabí, K. (1989). Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.

 14. Owólabí, O. (et al) (1999). Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans.

 15. Ọyádèyí, O. (1998). Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann.

LITERATURE
 • All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.
CULTURE
 1. Adéoyè, C. L. (1979). Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.

 2. Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.

 3. Ládéĺé, T. A. (et al) (1986). Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian Publishers.

YOU MAY LIKE

 1. JAMB Subject Combination For Yoruba
 2. JAMB Recommended Textbooks For Home Economics 2022
 3. JAMB Recommended Textbooks 2022 For All Subjects
 4. JAMB Recommended Textbooks For Chemistry 2022
 5. JAMB Recommended Textbooks For History 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *